Σημαιοστολισμός σκαφών

Μέρος της ναυτικής εθιμοτυπίας αποτελεί ο στολισμός των σκαφών σε γιορτές και άλλες ειδικές περιπτώσεις. 26 γράμματα, 10 αριθμοί μαζί με τον απαντητικό επισείοντα και τα 3 επαναληπτικά, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούνται για επικοινωνία αλλά για στολισμό του σκάφους!

Σε γιορτές όπως τα Θεοφάνια, του Αγ. Νικολάου, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα, εθνικές επετείους, αλλά και σε άλλες περιστάσεις, ο σημαιοστολισμός θα πρέπει να αναρτάται στις 8 το πρωί, μέχρι το απόγευμα. Εκτός από το πρώτο και τελευταίο ταξίδι ενός σκάφους καθώς και από ναυτικές παρελάσεις ή πολύ ειδικές περιπτώσεις, ο σημαιοστολισμός θα πρέπει να αναρτάται μόνο σε αγκυροβολημένα σκάφη.

Στη θάλασσα, μόνο λίγα χρώματα μπορούν να είναι από μακριά ευδιάκριτα. Αυτά είναι το κόκκινο, το μπλε, το κίτρινο, το μαύρο και το άσπρο. Αυτά, δεν μπορούν να μπλεχτούν μεταξύ τους αδιακρίτως. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι ναυτικές σημαίες έχουν φτιαχτεί με αυτή τη λογική. Για παράδειγμα κίτρινο και μπλε, άσπρο και κόκκινο, άσπρο και μαύρο ή μπλε και άσπρο, πέρα από τις μονόχρωμες. Στην περίπτωση του σημαιοστολισμού, παρότι δεν επικοινωνείται με τις σημαίες κάποιο μήνυμα, πρέπει να τηρηθεί μια αρμονία και συνοχή στα χρώματα. Παράλληλα, πρέπει το οπτικό αποτέλεσμα να είναι ωραίο. Για παράδειγμα οι αριθμητικά λιγότερες σημαίες των αριθμών που είναι πιο μακριές, θα πρέπει να τοποθετηθούν πιο χαμηλά σε ύψος ώστε να μπορούν να ανεμίζουν αλλά και να γεμίζουν το μεγαλύτερο κενό που υπάρχει από πρότονο και επίτονο στο άλμπουρο.

Η σωστή σειρά που πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής:

  • από την πλώρη στην κορυφή: EQ3, G8Z, 4W6, P1I, AP, TYB, X (1st Sub.)H, (3rd Sub.)
  • από την πρύμνη στην κορυφή: SCL, 5V7, K9N, 0J2, RMO, AU(2nd Sub.), FD

Θεωρητικά ο σημαιοστολισμός σε ένα ιστιοφόρο σκάφος, θα πρέπει να ξεκινάει από την επιφάνεια της θάλασσας πλώρα και να καταλήγει στην επιφάνεια της θάλασσας πρύμα. Αυτό γινόταν στα παλαιότερα σκάφη που είχαν μπαστούνι εμπρός αλλά και πίσω, κρεμώντας βάρη στα σημαιάκια τα οποία κρεμόταν κάτω από τα μπαστούνια. Στα πιο μοντέρνα σκάφη, ο σημαιοστολισμός ξεκινάει επάνω στο deck.

Απάντηση